Rheilffyrdd Diogel Gyfeillgar

Gwella ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y rheilffyrdd ym mhob ysgol ar draws y DU.

Sut mae’n gweithio

AWDL

Felly, beth ydyn ni'n ei wneud?

Ers 2019, mae Learn Live wedi cyrraedd dros 19 miliwn o bobl ifanc mewn 11,500 o ysgolion ledled y DU mewn partneriaeth â’r Tîm Gwella Tresmasu yn Network Rail. Mae Learn Live yn darparu diogelwch ar y rheilffyrdd trwy ddarllediadau diogelwch rheilffyrdd byw neu ar alw gan ddefnyddio sianel Learn Live a ddarperir yn ddigidol i’r ystafell ddosbarth neu neuaddau cynulliad.

Mae Rail Safe Friendly yn rhoi cyfle i ysgolion a’r diwydiant rheilffyrdd weithio gyda’i gilydd tuag at nod cyffredin o wella diogelwch rheilffyrdd ym mhob ysgol ar draws y DU gan ddefnyddio cynnwys o wefan Network Rail Switched On Rail Safety.

Wedi’i droi ar y wefan

Sut mae'n mynd

Ewch am Aur!

 • Cyrraedd lefel Efydd i'ch ysgol

  Bydd ysgol yn sicrhau bod pob disgybl ac athro wedi gwylio’r darllediad diogelwch ar y rheilffyrdd naill ai’n fyw neu ar alw drwy sianel Learn Live.

  Bydd angen i ysgolion gofrestru i gadarnhau eu presenoldeb a rhoi adborth ar ôl i’r darllediad gael ei weld gan y myfyrwyr.

  Bydd angen i ysgolion hefyd gofrestru ar wefan Switched On Rail Safety i dderbyn diweddariadau diogelwch ar y rheilffyrdd gan Network Rail.

  Wedi’i droi ar y wefan

 • Cyrraedd lefel Arian i'ch ysgol

  Er mwyn cyrraedd y lefel Arian, bydd angen i ysgol fod wedi cwblhau’r lefel Efydd a chyfleu manylion y darllediad diogelwch rheilffyrdd i rieni a gofalwyr.

  Gellir gwneud hyn trwy gylchlythyrau, gwasanaethau rhieni, gwefannau ysgolion, sianeli cyfryngau cymdeithasol neu ddulliau eraill o gyfathrebu a ddefnyddir gan ysgol.

  Bydd gofyn hefyd i’r ysgol hyrwyddo gwefan Switched On Rail Safety ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  Wedi’i droi ar y wefan

 • Cyrraedd lefel Aur i'ch ysgol

  Er mwyn cyrraedd y lefel Aur, bydd angen i ysgol fod wedi cwblhau’r lefelau Efydd ac Arian a chreu unrhyw un o’r canlynol gyda’u myfyrwyr i’w hyrwyddo yn eu hysgol a sianeli cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio briff a ddarparwyd gan Learn Live – Rail safety Fideo / Podlediad / Poster.

  Wedi’i droi ar y wefan

Digwyddiad lansio

Gwyliwch yr uchafbwyntiau o ddigwyddiad lansio Rail Safe Friendly yn Academi Rosshall a fynychwyd gan Humza Yousaf, Prif Weinidog yr Alban.

Uchafbwyntiau lansio Rail Safe Friendly yn Academi Rosshall

Gweithio gyda ni

Diddordeb? Cofrestrwch!

Cofrestrwch yma


  Hoffwn gael rhagor o wybodaeth am fod yn bartner sy’n Gyfeillgar i’r Rheilffyrdd yn Ddiogel.


   Partneriaid

   Rydym yn cael ein cefnogi gan

   Network Rail
   British Transport Police
   RSSB
   GWR
   ScotRail
   Freightliner Group LTD
   Schweizer Electronic
   Learn Live
   Zollner UK
   C2C
   Mott Macdonald
   Arcadis
   London North Eastern Railway
   South Western Railway
   SPL Powerlines
   John Sisk & Son
   GB Railfreight
   Keltbray
   East Midlands Railway
   CAF Rail
   DB Cargo
   ARUP
   First Rail #1
   First Rail #2
   Abbey Line CRP

   Astudiaethau achos

   Dyma rywbeth a wnaethom yn gynharach!