2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":2,"12":0,"15":"Arial"}">Join us on Careers LIVE for an upcoming broadcast.

Join us on the 28th June from 4pm for the Environmental Energy LIVE Broadcast.


REGISTER FOR FREE: https://careersliveuk.com/channel/

 • Specsavers are hiring a Trainee Optical Retailer

  Specsavers are hiring a Trainee Optical Retailer.

  Sellafield are Hiring!
  Join us at Sellafield and you’ll work closely with outstanding – often world-leading – experts, receive unmatched training and develop your career as far as your ambition will take you. Find out more information
  here

 • Sellafield

  Home - RSF

  Rheilffyrdd Diogel Gyfeillgar

  Gwella ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y rheilffyrdd ym mhob ysgol ar draws y DU.

  Sut mae’n gweithio

  AWDL

  Felly, beth ydyn ni'n ei wneud?

   

  Ers 2019, mae Learn Live wedi cyrraedd dros 19 miliwn o bobl ifanc mewn 11,500 o ysgolion ledled y DU mewn partneriaeth â’r Tîm Gwella Tresmasu yn Network Rail. Mae Learn Live yn darparu diogelwch ar y rheilffyrdd trwy ddarllediadau diogelwch rheilffyrdd byw neu ar alw gan ddefnyddio sianel Learn Live a ddarperir yn ddigidol i’r ystafell ddosbarth neu neuaddau cynulliad.

  Mae Rail Safe Friendly yn rhoi cyfle i ysgolion a’r diwydiant rheilffyrdd weithio gyda’i gilydd tuag at nod cyffredin o wella diogelwch rheilffyrdd ym mhob ysgol ar draws y DU gan ddefnyddio cynnwys o wefan Network Rail Switched On Rail Safety.

  Wedi’i droi ar y wefan

  Sut mae'n mynd

  Ewch am Aur!

  • Cyrraedd lefel Efydd i'ch ysgol

   Bydd ysgol yn sicrhau bod pob disgybl ac athro wedi gwylio’r darllediad diogelwch ar y rheilffyrdd naill ai’n fyw neu ar alw drwy sianel Learn Live.

   Bydd angen i ysgolion gofrestru i gadarnhau eu presenoldeb a rhoi adborth ar ôl i’r darllediad gael ei weld gan y myfyrwyr.

   Bydd angen i ysgolion hefyd gofrestru ar wefan Switched On Rail Safety i dderbyn diweddariadau diogelwch ar y rheilffyrdd gan Network Rail.

   Wedi’i droi ar y wefan

  • Cyrraedd lefel Arian i'ch ysgol

   Er mwyn cyrraedd y lefel Arian, bydd angen i ysgol fod wedi cwblhau’r lefel Efydd a chyfleu manylion y darllediad diogelwch rheilffyrdd i rieni a gofalwyr.

   Gellir gwneud hyn trwy gylchlythyrau, gwasanaethau rhieni, gwefannau ysgolion, sianeli cyfryngau cymdeithasol neu ddulliau eraill o gyfathrebu a ddefnyddir gan ysgol.

   Bydd gofyn hefyd i’r ysgol hyrwyddo gwefan Switched On Rail Safety ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol.

   Wedi’i droi ar y wefan

  • Cyrraedd lefel Aur i'ch ysgol

   Er mwyn cyrraedd y lefel Aur, bydd angen i ysgol fod wedi cwblhau’r lefelau Efydd ac Arian a chreu unrhyw un o’r canlynol gyda’u myfyrwyr i’w hyrwyddo yn eu hysgol a sianeli cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio briff a ddarparwyd gan Learn Live – Rail safety Fideo / Podlediad / Poster.

   Wedi’i droi ar y wefan

  Digwyddiad lansio

  Gwyliwch yr uchafbwyntiau o ddigwyddiad lansio Rail Safe Friendly yn Academi Rosshall a fynychwyd gan Humza Yousaf, Prif Weinidog yr Alban.

  Uchafbwyntiau lansio Rail Safe Friendly yn Academi Rosshall

  Gweithio gyda ni

  Diddordeb? Cofrestrwch!

  Cofrestrwch yma


   Hoffwn gael rhagor o wybodaeth am fod yn bartner sy’n Gyfeillgar i’r Rheilffyrdd yn Ddiogel.


    Partneriaid

    Rydym yn cael ein cefnogi gan

    Network Rail
    British Transport Police
    RSSB
    GWR
    ScotRail
    Freightliner Group LTD
    Schweizer Electronic
    Learn Live
    Zollner UK
    C2C
    Mott Macdonald
    Arcadis
    London North Eastern Railway
    South Western Railway
    SPL Powerlines
    John Sisk & Son
    GB Railfreight
    Keltbray
    East Midlands Railway
    CAF Rail
    DB Cargo
    ARUP
    First Rail #1
    First Rail #2
    Abbey Line CRP

    Astudiaethau achos

    Dyma rywbeth a wnaethom yn gynharach!

    Dyluniwyd ac Adeiladwyd gan Stone Create