2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":2,"12":0,"15":"Arial"}">Join us on Careers LIVE for an upcoming broadcast.

Join us on the 28th June from 4pm for the Environmental Energy LIVE Broadcast.


REGISTER FOR FREE: https://careersliveuk.com/channel/

 • Specsavers are hiring a Trainee Optical Retailer

  Specsavers are hiring a Trainee Optical Retailer.

  Sellafield are Hiring!
  Join us at Sellafield and you’ll work closely with outstanding – often world-leading – experts, receive unmatched training and develop your career as far as your ambition will take you. Find out more information
  here

 • Sellafield

  Lansiad swyddogol Rail Safe Friendly yn Academi Rosshall - RSF

  Lansiad swyddogol Rail Safe Friendly yn Academi Rosshall

  Wedi’i gynnal yn Academi Rosshall, Glasgow, mae digwyddiad lansio Rail Safe Friendly yn adeiladu ar lwyddiant ymgyrch ddigidol pum mlynedd sydd â’r nod o addysgu pobl ifanc ledled y DU ar ddiogelwch ar y rheilffyrdd.

  Mae’r rhaglen yn rhoi cyfle i ysgolion a’r diwydiant rheilffyrdd gydweithio gan ddefnyddio cynnwys o wefan Switched On Rail Safety Network Rail. Bydd pob ysgol a phartner diwydiant sy’n rhan o’r fenter nawr yn arddangos y logo Rail Safe Friendly ar eu gwefan i arddangos eu cyfranogiad a’u cefnogaeth.

  Ers 2019, mae ymgyrch You Vs Train wedi cyrraedd dros 19 miliwn o bobl ifanc mewn 11,500 o ysgolion ledled y DU mewn cydweithrediad â’r Tîm Gwella Tresmasu yn Network Rail a’r partner addysg ddigidol Learn Live. Mae’r ymgyrch yn cyflwyno negeseuon diogelwch ar y rheilffyrdd trwy gynnwys byw neu ar alw yn ddigidol i ystafelloedd dosbarth a neuaddau cynulliad trwy blatfform Learn Live. Mae gan y system hefyd gyfleuster CHAT BYW wedi’i gymedroli, sy’n cydymffurfio â’r GDPR, i hyrwyddo rhyngweithio a chynnwys yr ysgolion/colegau sy’n cymryd rhan yn y fenter.

  Dywedodd y Prif Weinidog, Humza Yousaf: “Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o’r lansiad diogelwch rheilffyrdd hwn. Roeddwn i’n meddwl bod stori Harrison a adroddwyd gan ei fam, Liz, yn wirioneddol bwerus a chefais gyfle i siarad â llawer o ddisgyblion yma yn Academi Rosshall a dywedodd pob un ohonynt nid yn unig bod y neges yn wirioneddol bwerus iddynt, ond mae’n neges maen nhw eisiau dweud wrth bobl ifanc eraill, oherwydd rydyn ni’n gwybod bod y rheilffordd yno i’w pharchu.”

  Parhewch i ddarllen

  Dyluniwyd ac Adeiladwyd gan Stone Create